Despre proiect

Resursele umane din sănătate constituie unul dintre pilonii fundamentali ai sistemului medical, fără de care acordarea asistenței medicale și accesul la servicii de sănătate de calitate, funcționarea instituțiilor medicale și a sistemului în întregime nu pot fi realizate.

Asistenții medicali generaliști, moașele, asistenții medicali din specialitățile paraclinice, constituie cea mai numeroasă categorie a forței de muncă specializate din sistemul de sănătate, deținând astfel o poziție importantă pentru maximizarea rezultatelor în procesul de furnizare a serviciilor medicale de calitate, generatoare de rezultate optime la nivel individual pentru fiecare pacient asistat.

În aceste condiții, devine imperios necesar ca asistenții medicali să dezvolte excelența în formarea profesională de bază și în formarea profesională continuă, de-a lungul întregii vieți profesionale, cu scopul furnizării de servicii de îngrijire la cel mai înalt nivel de calitate și de securitate pentru pacienți.

Asistenţii medicali generalișți, moașele și asistenții medicali din România, își exercită profesia cu asumarea responsabilității privind planificarea, organizarea, furnizarea intervențiilor/tehnicilor specifice și evaluarea serviciilor de îngrijire.

Obiectivul primordial al activităților desfășurate de asistenții medicali generaliști, de moașe și de asistenții medicali, îl constituie promovarea, asigurarea și garantarea unor servicii de îngrijire de calitate, în condiții de egalitate și de securitate pentru pacienți, realizat prin creșterea nivelului de profesionalism, prin creșterea nivelului de competențe, a instruirii și a expertizei dobândite în fiecare specialitate, prin integritatea morală și profesională a tuturor profesioniștilor în îngrijire și tratament.

În vederea realizării acestui obiectiv major al exercitării profesiei, al creșterii gradului de pregătire profesională, asistenții medicali generaliști, moașele şi asistenții medicali au obligația să efectueze cursuri de educație medicală continuă și alte forme specifice de învățare continuă.

Formarea profesională continuă (FPC) sau dezvoltarea/perfecționarea profesională este un proces complex de pregătire, care presupune fie dobândirea de noi cunoștințe și abilități în calificarea pe care o persoană o posedă deja, fie o nouă specializare sau o reconversie profesională.

Creșterea competențelor profesionale ale asistenților medicali și moașelor se asigură printr-o educație profesională continuă de calitate, prin participarea la cursurile de perfecționare, la programele de specializare, conform standardelor de bază practicate în U.E., prin creșterea abilităților de comunicare empatică și eficientă cu pacienții și cu aparținătorii, prin introducerea unor practici /tehnici medicale și de îngrijire unitare, bazate pe ghiduri de practică şi protocoale de îngrijire moderne.

ACTIVITATEA EMC TREBUIE SĂ FIE DE O CALITATE DEOSEBITĂ, care să ducă la îmbunătățirea continuă a practicii şi a competențelor asistenților medicali, pentru a asigura dreptul pacienților la sănătate și la viață.

Calitatea activității de educație medicală continuă se reflectă în comportamentul și în calitatea activității profesionale de zi cu zi, a asistenților medicali și moașelor

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România creditează cursurile, programele de educaţie continuă avizate de Ministerul Sănătăţii, precum şi alte forme de educaţie continuă prevăzute de lege şi stabileşte numărul minim de credite anual necesar reautorizării exercitării profesiei.

Formarea profesională continuă prin „E-learning” este unul dintre cele mai moderne concepte ale pedagogiei de formare, se axează pe particularitățile fiecărui utilizator și pe autonomia acestuia, elemente definitorii ale educației secolului XXI.

 

Fiecare asistent medical/moașă învață în propriul său ritm și își gestionează autonom timpul dedicat învățării continue.

Avantajele cursurilor de educație medicală continuă la distanță e-Learning pentru membrii OAMGMAMR:

  • Există numeroase cursuri online atractive, din domenii de specialitate variate, cu un conținut structurat, elaborat de specialiști/experți în domeniu, în conformitate cu standardele de pregătire naționale.
  • Eficientizarea procesului educațional:Utilizatorii cursurilor online au posibilitatea de a se concentra pe domeniile sau specializările de interes personal.
  • Eficientizarea timpului: Utilizatorii cursurilor online au un program de studiu flexibil, adaptat ritmului propriu de învățare, fără a fi necesara respectarea unui orar fix, prestabilit, care pentru cei mai mulți dintre noi reprezintă un uriaș impediment în atingerea obiectivelor personale de învățare, din lipsa de timp.
  • Acces simultan la mai multe cursuri on-line. Spre deosebire de programele de studiu clasic – în sala de curs, care condiționează participanții de a urma un singur curs într-o anumită perioadă impusă de 3 zile cu 15 ore, la cursurile online accesul nu este impus într-o anumită zi și interval de timp, utilizatorii au posibilitatea de a-și gestiona timpul și modul personalizat de învățare.

Cursurile online au numeroase avantaje, printre care:

  • oferă mobilitate – pot fi accesate de oriunde și nici măcar nu trebuie un calculator, pentru că sunt adaptabile la telefonul mobil smart;
  • pot fi învățate de fiecare când are timp liber, la orice oră,mai repede sau mai lent, în funcție de stilul fiecăruia de a absorbi informația, la un preț foarte accesibil, în condițiile în care accesul la informații actualizate și de calitate costă foarte mult;
  • se economisește și timp (care este mai valoros), deoarece nu se mai pierd 3 zile la cursuri într-un program de 15 ore, nu se mai pierde timp cu transportul și fiecare poate învăța oricând și de oriunde;
  • Posibilitatea revederii lecțiilor de mai multe ori, pentru fixarea informației
  • Posibilitatea susținerii testului final online, pentru obținerea diplomei de curs;

 

EduAsistent este un portal de Educatie Medicala Continua la distanță ONLINE pentru Asistenti Generalisti, Moașe și asistenți medicali,  dezvoltat de Medacces Communications, împreună cu  OAMGMAMR – Galați.

EduAsistent pune la dispozitia membrilor Ordinului Asistentilor Medicali GALAŢI cursuri online creditate cu credite EMC, corespunzător nivelului de complexitate a informațiilor prezentate în curs.

Intrebari frecvente

Q?Cine poate participa la cursurile EduAsistent Galati?
A.

Cursurile EduAsistent Galati sunt disponibile dupa plata taxei de participare tuturor asistentilor medicali din judetul Galati

Q?De cate ori se poate sustine un examen?
A.

Un examen se poate sustine de maxim 2 ori.

Q?Cum intru in posesia diplomei de absolvire?
A.

Dupa sustinerea si absolvirea examenului, diploma poate fi descarcata in format PDF si imprimata. Daca aveti nevoie de diploma in original, trebuie sa luati legatura cu OAMGMAMR – Galati